Coaching


Individuele coaching
Je leven kan een doolhof lijken, je bent het overzicht kwijt en je hebt je (be)doel(ing) niet meer helder. Je wilt verandering, maar je weet niet hoe. Je hebt wel allerlei doelen voor ogen, maar het lukt op de een of andere manier niet om die doelen te verwezenlijken. Coaching helpt je weer bij je kern te komen en zo met verdiepte kwaliteit te leven en werken.

Relatiecoaching
Soms loopt je relatie of huwelijk niet zoals je wilt. Samen-leven is niet altijd makkelijk. Dat kan veel met jou, de relatie of je gezin doen. In onze relatietherapie of relatiecoaching zijn we gericht op verbinding: de verbinding met de ander vanuit de verbinding met jezelf. We kijken naar de werkelijke behoeften in de relatie en de emoties die hierin meespelen.

Rouw- en verliescoaching
‘Rouw is de prijs die je betaalt omdat je je aan iets of iemand hebt gehecht’ (Manu Keirse). Niet alleen bij het overlijden van een dierbare krijgen we te maken met een rouwproces. Ook bij echtscheiding, onvervulde kinderwens, ziekte of handicap van jezelf of een naaste of een ander verlieservaring kunnen er gevoelens van rouw voorkomen. Tijdens de coachinggesprekken maken we gebruik van verschillende methodieken. Centraal sta jij met jouw gemis en het hervinden van een nieuw perspectief zonder diegene of datgene dat je zo dierbaar is.

Geestelijke Verzorging


Soms is het leven een doolhof. Soms door een plotselinge gebeurtenis in je leven, soms raak je gaandeweg het spoor kwijt. Alle zekerheden maken plaats voor vragen. Op die levensvragen is geen antwoord te geven. Het help wel er met iemand over te praten, soms kan dat “gewoon” met een naaste, soms ook is het zinnig met een professional te praten. Zodat je niet langer verdwaalt in het doolhof, maar de weg vindt in het labyrint.

Supervisie


In supervisie wordt vanuit concrete werkervaringen gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van je werk. Soms verplicht als onderdeel van een opleiding, soms verplicht in het kader van een registratie, soms gewoon omdat het kan. Verplicht of niet, supervisie is altijd waardevol. Vooral voor mensen die met mensen werken is het van belang om van tijd tot tijd weer eens (te leren) reflecteren op het werk en hoe je in dat werk staat.
Vragen die aan de orde kunnen komen: waarom doe je je werk zoals je het doet, wat maakt je werk zinvol?
Door supervisie word je je (weer) bewust van wat je nodig hebt en waar je juist moeite mee hebt.
Door supervisie wordt je werk weer zinvol en raak jij vol zin.

EMDR


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode waarbij schokkende gebeurtenissen uit het verleden verwerkt kunnen worden, zodat de klachten die hieruit voortkomen verminderen of vaak zelfs volledig verdwijnen. Bij EMDR werd oorspronkelijk vooral gebruik gemaakt van oogbewegingen tegenwoordig worden ook andere vormen gebruikt (bijvoorbeeld tikjes of piepjes). EMDR is een kortdurende therapievorm die snel resultaat geeft. Soms is een enkele behandeling al voldoende, soms zijn een paar behandelingen nodig. Binnen ons centrum is er bij een EMDR behandeling ook aandacht voor geloofsvragen en de christelijke identiteit. Deze aandacht geeft een verdieping aan het EMDR traject.

Training


Het kan een meerwaarde hebben om met anderen die tegen vergelijkbare problemen aanlopen om te leren gaan met moeilijke aspecten in je leven.
Vanuit Pastoraal Centrum Labyrint bieden wij regelmatig training en groepsbegeleiding aan.

Denk aan:
• rouwverwerking
• training zelfvertrouwen & identiteit
• burn-out preventie en herstel
• bibliodrama

Interesse?
Kijk onder ‘nieuws’ of er een groep gepland staat, of geef je alvast op zodat we je kunnen informeren als er een groep start.

Over Ons

Labyrint is een Pastoraal Centrum voor pastoraat, therapie, coaching, supervisie en training.


Het labyrint staat symbool voor de werkwijze in ons Pastoraal Centrum. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat een labyrint geen doolhof is. In een doolhof verlies je de weg, in een labyrint vind je jouw weg! Het labyrint heeft één pad dat je altijd naar de kern van het labyrint brengt. Net zo belangrijk als de weg naar de kern is de reis terug, het leven weer in. Het labyrint staat zo symbool voor ieders levensweg.
Bij al het aanbod in Pastoraal Centrum Labyrint gaat het om wat jouw kern is én wat dat betekent voor jouw weg “naar buiten”.

Er zijn al afbeeldingen van Labyrinten uit 4000 voor Christus. Vanaf 300 jaar na Christus heeft het labyrint ook een plaats gekregen in de christelijke traditie: in vele kerken en kathedralen in Frankrijk, Italië en Engeland werden labyrinten aangelegd. Het meest bekend is het labyrint in de kathedraal van Chartres.
In het logo van Pastoraal Centrum Labyrint staat het kruis centraal , als symbool van het christelijk geloof van waaruit wij leven en werken.
Bij de zoektocht in het leven spelen vaak ook geloofsvragen een rol, bij Labyrint is hier aandacht voor.
Iedereen kan terecht bij Pastoraal Centrum Labyrint, ongeacht levensvisie.Marnella

Ruim 30 jaar geleden behaalde ik aan de CHE mijn diploma maatschappelijk werk.
Het grensvlak van pastoraat en hulpverlening had toen al mijn interesse, en was dan ook het thema van mijn scriptie. Na een baan als coördinator van een ouderenbond werkte ik een paar jaar in de jeugdhulpverlening.
Inmiddels ben ik bijna 25 jaar werkzaam als maatschappelijk werker bij een landelijk werkende instelling voor identiteitsgebonden hulpverlening.


Steeds meer kwam ik erachter hoe lichaam en ziel prachtig verbonden zijn.
Pijn in de ziel kan pijn in het lichaam geven, pijn in het lichaam kan pijn in de ziel geven.
Om anderen te kunnen begeleiden om heling en balans te (her)vinden in lichaam en ziel, ging ik de post HBO-opleiding tot energetisch- en natuurgeneeskundig therapeut volgen.
Ik behaalde in 2014 mijn diploma en startte een kleine eigen praktijk voor natuurgeneeskunde & therapie.
Op verzoek van de cliënt kan binnen de gesprekken of behandelingen bij Labyrint aanvullend een vorm van natuurgeneeskunde ingezet worden.


Daarbij ben ik sinds 2015 EMDR therapeut voor trauma type 1 (eenmalig/kortdurend) en trauma type 2 (meerdere malen/langdurig). De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in deze kortdurende behandelvorm.

Jan Piet

Na mijn theologiestudie ben ik zes jaar predikant geweest in Nieuwveen, daarna ben ik geestelijk verzorger geworden in een algemeen ziekenhuis. Ik volgde meerdere opleidingen op het gebied van geestelijke verzorging en pastoraat. In 2015 volgde ik met succes de basis- en verdiepingscursus EMDR voor respectievelijk trauma type 1 (eenmalig of kortdurend trauma) en trauma type 2 (langdurig trauma).


In de jaren daarna heb ik regelmatig met EMDR gewerkt. Ik ben gepromoveerd op een studie over spirituele zorg in het ziekenhuis, ik verzorg met enige regelmaat trainingen over spirituele zorg. Na die wetenschappelijke studie volgde de meer praktische opleiding Supervisie en Coaching. Sindsdien ben ik met veel plezier(pastoraal) supervisor en ben ik opleidingssupervisor voor HBO opleidingen. Sinds september 2020 ben ik docent theologie - geestelijke verzorging aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast ben ik als geestelijk verzorger verbonden aan het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o.

Registraties: Als geestelijk verzorger bij SKGV (Stichting Kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers) nr 202159 Als Supervisor bij SKGV 202159 en LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) S13418 Als Coach LVSC RC 05440


Tarieven

Supervisie
€80
per uur
Coaching
€80
per uur
Geestelijke Verzorging
€80
per uur
EMDR
€85
per uur
Training
In overleg
Scholing / Advies / Overige diensten
In overleg

Kun jij onze hulp gebruiken?

Neem vandaag contact op

Nieuws

Neem contact met ons op

Labyrint

Woudenbergseweg 37
3711 AA Austerlitz

06 14442981 best bereikbaar tussen 18.30 – 19.30 uur

janpiet@pastoraalcentrumlabyrint.nl
marnella@pastoraalcentrumlabyrint.nl
KvK nr. 74599232

Privacy reglement